Přemysl, aneb s námi to nezvoráte…

Novinky

Od r. 2011 v CENTRU SEMAFOR stále zvětšujeme nabídku dopravní výchovy. Začínali jsme s kurzem „Průkaz mladého cyklisty“ pro žáky 4. tříd ZŠ a postupně jsme naše portfolio rozšířili o další cílové skupiny – rodiny s dětmi, senioři, předškoláci a studenti univerzity.
Ke sklonku r.2018 jsme si vyzkoušeli také projekt „Přemysl“- zaměřený na „předřidiče“, tedy dospívající mládež – potažmo středoškoláky. Potřeba tohoto typu dopravní výchovy vychází ze skutečnosti, že příprava žáků autoškol je dnes svým rozsahem nedostačující, zejména po stránce formování postojů a chování budoucích řidičů.
Kurz „Přemysl“, obnáší sice i „oprášení“základních pravidel provozu na pozemních komunikacích, ale hlavní jsou v něm základy teorie bezpečné jízdy. Vedle teoretické části-videa přednáška, absolvují účastníci kurzu i atraktivnější část programu – vyzkoušejí si tzv.“alkoholové“, resp. „drogové“ brýle nebo si otestují periferní vidění. Dále si mohou prakticky zkusit (na figuríně) kardiopulmonární resuscitaci či v závěrečné besedě prodiskutovat olomoucké křižovatky.
Krátká videoreportáž i hodnocení účastníků je k vidění na našem FB profilu.

 

7. ledna 2019, Jan Říhošek

sdílet sdílet sdílet sdílet