Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí a mládeže při pohybu na silnici. Z hlediska prevence dopravních nehod, tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí-účastníků silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec.

Kromě dětí ovšem neustále zaměřujeme pozornost na dopravní výchovu – osvětu – i dalších věkových kategorií a skupin účastníků silničního provozu, z nichž každá má svoje specifika. Jde například o cyklisty, VŠ studenty, seniory, rodiny s dětmi ap. Důvodem je nejen to, že naše pamět je děravá a spoustu pravidel časem zapomeneme, ale čas od času dochází také k dost podstatným legislativním změnám, se kterými je nanejvýš užitečné veřejnost seznamovat.

sdílet sdílet sdílet