CENTRUM SEMAFOR po zkušebním provozu na olomoucké ZŠ Demlova nabízí zájemcům z řad (nejen olomouckých) základních a mateřských škol výuku dopravní výchovy přímo v prostorách škol a to prostřednictvím mobilního dopravního hřiště (MDH).

MDH sestává z několika panelů o celkové rozloze 8×10 m, které se položí na podlahu a vytvoří, podle potřeby,  přechody, křižovatky ap. Dále jsou v sestavě lehké plastové dopravní značky a ručně ovládané semafory pro chodce i „vozidla“. Děti po hřišti nejezdí, ale pouze chodí v barevných vestičkách, které znázorňují auto, kolo, hasiče, policii, cyklistu ap.. Výuku vedou instruktoři CENTRA SEMAFOR, doprovázející pedagogové se přirozeně spolupodílí. Výuka trvá pro každou skupinu vždy dva dny po 1 vyučovací hodině (45min).

Pro velký zájem stanovujeme kritéria, podle kterých budeme (v pořadí odshora) přistupovat k výběru zájemců z řad škol:

  1. Jedná se o ZŠ nebo MŠ (výuka je určena předškolákům MŠ, resp. žákům 1. a 2. tříd ZŠ)
  2. Škola má vlastní vhodné prostory (nejlépe tělocvična + nářaďovna, kde je možné hřiště složit) a má min. 4 třídy žáků (viz bod 1)
  3. Škola má vlastní vhodné prostory (nejlépe tělocvična + nářaďovna, kde je možné hřiště složit) a má min. 2 třídy žáků (viz bod 1)
  4. Škola má vlastní vhodné prostory (tělocvična nebo herna) a má žáky (viz bod 1), například malotřídka nebo MŠ.

Časový rozpis (podle zvonění) :

1. vyuč. hodina – příprava (složení a instalace MDH)

2. + 3. vyuč. hodina – výuka

4. vyuč. hodina – balení MDH

 

V případě vícedenního využití MDH na jedné škola je nutná telefonická domluva rozvrhu předem. Volné termíny (upřednostňujeme Út a Čt), na období listopad – únor najdete v kalendáři akcí CENTRA SEMAFOR.


sdílet sdílet sdílet sdílet