CENTRUM SEMAFOR po zkušebním provozu na olomoucké ZŠ Demlova nabízí zájemcům z řad (nejen olomouckých) základních a mateřských škol výuku dopravní výchovy (DV) přímo v prostorách škol a to prostřednictvím mobilního dopravního hřiště (MDH).

MDH sestává z několika panelů o celkové rozloze 8×10 m, které se položí na podlahu a vytvoří se tak kombinaci „silnic“ podle velikosti prostoru a podle potřeby, tj. přechody, křižovatky ap. Dále jsou v sestavě lehké plastové dopravní značky a ručně ovládané semafory pro chodce i „vozidla“. Výuku vedou 3-4 instruktoři CENTRA SEMAFOR, doprovázející pedagogové školy se přirozeně spolupodílí. Výuka trvá pro každou skupinu vždy dvě vyučovací hodiny (á 45min).

Děti po hřišti nejezdí, ale pouze chodí v barevných vestičkách. V nich pak znázorňují auto, semafor, kolo, dopravní značku, hasiče, policii, chodce  ap.. Děti tento způsob aktivní výuky skutečně baví a samy se hlásí se do rolí účastníků silničního provozu. Podle našich zkušeností se jedná o velmi efektivní formu DV, protože děti nerozptylují svoji pozornost ovládáním vozidla, jako je tomu na klasickém dopravním hřišti a o to více se soustředí na dodržování instrukcí .

Pro velký zájem stanovujeme kritéria, podle kterých budeme (v pořadí odshora) přistupovat k výběru zájemců z řad škol:

  1. Jedná se o ZŠ nebo MŠ (výuka je určena primárně předškolákům v MŠ, resp. žákům 1. a 2. tříd ZŠ)
  2. Škola má vlastní vhodné prostory (nejlépe tělocvična-herna) a má min. 4 třídy žáků (viz bod 1)
  3. Škola má vlastní vhodné prostory (nejlépe tělocvična – herna) a má min. 2 třídy žáků (viz bod 1)
  4. Škola má vlastní vhodné prostory (tělocvična nebo herna) a má žáky (viz bod 1), například malotřídka nebo MŠ. Pro výuku lze využít i jiné prostory, které má škola k dispozici, např. místní sokolovnu ap.

Časový rozpis (podle zvonění ve škole) :

1. vyuč. hodina – příprava a instalace MDH (min 15min)

2. + 3. vyuč. hodina – výuka s přestávkou 10-20min

4. vyuč. hodina – balení MDH (cca 10min)

 

V případě vícedenního využití MDH na jedné škola je nutná telefonická domluva rozvrhu předem. Volné termíny DV (upřednostňujeme Út a Čt), na období listopad – únor najdete v kalendáři akcí CENTRA SEMAFOR.

Výuku DV s MDH můžete objednávat i v termínech, kdy máme podle našeho kalendáře akcí v plánu tzv. Nultou lekci teorie (NLT) pro žáky 4.tříd ZŠ. NLT zajišťuje jiný tým, než MDH.


sdílet sdílet sdílet