Naší nejčastěji se opakující zkušeností je, že nejlepším instruktorem dopravní výchovy dítěte je jeho vlastní rodič.

Je to proto, že vlastní rodič (prarodič) má největší zájem na tom, aby se jeho ratolesti na silnici nic nestalo…a tedy se mu věnuje nejen při návštěvě centra, ale pokračuje pak se získanými pedagogickými zkušenostmi i individuálně, mimo naše centrum. Tato (rodičovská) výchova je navíc velmi efektivní, protože je nejen soustavná, ale i intenzivní (jeden instruktor+jeden žák).

Z toho důvodu se zaměřujeme, vedle standardních forem dopravní výchovy také na akce pro veřejnost, kde naší cílovou skupinou jsou právě rodiče s dětmi. To se nám vcelku úspěšně daří a naše akce se staly již populárními a těší se velkému zájmu.


sdílet sdílet sdílet