Informace pro pedagogy:

  1. Pro žáky MŠ (předškoláci 5-6let) nabízíme výuku dopravní výchovy v prostorách škol, na mobilním dopravním hřišti (podrobnosti ZDE). Výuku DV s MDH můžete objednávat i v termínech, kdy máme podle našeho kalendáře akcí v plánu tzv. Nultou lekci teorie (NLT) pro žáky 4.tříd ZŠ, viz níže. NLT zajišťuje jiný tým našich pracovníků, než MDH.
  2. Pro žáky 4. tříd je vhodné absolvovat u nás kurz dopravní výchovy dle metodiky MDČR, určený k získání „Průkazu mladého cyklisty“ (PMC).

Tento kurz obnáší celkem 5 hodin teorie a 5 hodin praxe v jarní nebo podzimní části provozu centra, vč. závěrečného testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušky z praktické jízdy za přítomnosti zástupců Městské policie Olomouc.To jsou tedy celkem 2 lekce – 2 pracovní dny v době 8:00-12:15. Prosíme vedení škol, resp. pedagogy, doprovázející žáky na kurz, o dodržení těchto časů, jinak nestíháme probrat celou látku. Oba tyto  kurzy jsou zdarma, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy.

Dále jsme, v období Li-Bř, zavedli ke kurzu PMC ještě jednodenní (8-12hod), tzv. „nultou lekci teorie“ (NLT). Tato  „zimní“ lekce je pro žáky přínosem a to nejen s ohledem na zlepšení didaktické vybavenosti naší učebny interaktivní tabulí, s níž máme při zvyšování efektivity výuky, výborné zkušenosti, ale zejména kvůli rozšíření látky o důležitá témata (výbava kola, výbava cyklisty ap.), která se nám do „letních“ dvou lekcí už nevejdou. .

Na NLT potom navazují, na jaře (výjimečně až na podzim téhož roku), 1.a 2. lekce, kombinující praktickou a teoretickou část dopravní výchovy. Absolvování NLT není podmínkou účasti v 1. a 2. lekci PMC, pouze pro žáky vytváří lepší předpoklady k úspěšnému završení celého kurzu a také rozšiřuje a prohlubuje jejich znalostí v problematice bezpečnosti silniční dopravy.

Absolvování dopravní výchovy v rámci získání PMC je pro žáky 4. tříd tak důležité proto, že Zákon o provozu na pozemních komunikacích (§ 58 odst.2 zák.361/2000 Sb) umožňuje dětem od věku 10 let jízdu na kole v silničním provozu už bez doprovodu starší osoby.

3/ Nabízíme i (nesystematickou) dopravní výchovu pro žáky ve školních družinách (každý pracovní den 13-15hod). Pro ostatní (speciální školy aj.) je návštěva centra po dohodě.

Žáci MŠ, ZŠ a ŠD těch škol, jejichž zřizovatelem je SMOL mají vše zdarma, žáci ostatních škol platí (s výjimkou účastníků kurzu PMC) pronájem kol 25 Kč/hod a žáka.

Slovo koordinátora :

Během sezóny řeším několikrát za den stejnou situaci. Pracovník školy XY si vybere v kalendáři akcí volný termín a pošle mi ho mailem. Než stačím mail otevřít, telefonuje několik dalších škol. Protože čtou naše instrukce, objednají své žáky telefonicky a často tyto, pro školu XY původně volné termíny, ihned OBSADÍ! Protože pracovník XY na sebe zpravidla neuvede v podpisu telefon, musím mu pak odepsat mailem, že termíny jsou bohužel již obsazené. Pracovník školy XY si tedy vybere v kalendáři akcí další (v tu chvíli) skutečně volný termín…, ale než ten mail stačím otevřít… a tak dál.

Výuková kapacita CENTRA SEMAFOR je zhruba poloviční, než je zájem ze strany škol. :-(


sdílet sdílet sdílet