Informace pro pedagogy:

  1. Pro žáky MŠ (předškoláci 5-6let) nabízíme výuku dopravní výchovy v prostorách škol, na mobilním dopravním hřišti (podrobnosti ZDE).
  2. Pro žáky 4. tříd je vhodné absolvovat kurz dopravní výchovy dle metodiky MDČR, určený k získání „Průkazu mladého cyklisty“ (PMC).

Od jara 2014, tento kurz obnáší celkem 5 hodin teorie a 5 hodin praxe v jarní nebo podzimní části provozu centra, vč. závěrečného testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušky z praktické jízdy za přítomnosti zástupců Městské policie Olomouc .To jsou tedy celkem 2 pracovní dny v době 8:00-12:15. Pro tyto žáky je celý kurz zdarma, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem jejich školy.

Dále jsme zavedli ke kurzu PMC ještě tzv. „nultou lekci teorie“ (NLT), jelikož zjišťujeme, že přidaná „zimní“ NLT je nepochybně pro žáky přínosem, zejména s ohledem na zlepšení didaktické vybavenosti naší učebny interaktivní tabulí, s níž máme při zvyšování efektivity výuky, výborné zkušenosti.

Zimní NLT je tedy určena žákům 4.tř. ZŠ. Je možné se na ni přihlásit ihned, přičemž bude probíhat od Listopadu 2017 do Března 2018, vždy v Po nebo ve St, 8-12 hod. Na NLT potom, na jaře, naváže už standartní 1.a 2. lekce, kombinující stávajícím způsobem praktickou a teoretickou část dopravní výchovy. Absolvování NLT není podmínkou získání PMC, pouze pro žáky vytváří lepší předpoklady k úspěšnému završení celého kurzu.

Absolvování dopravní výchovy v rámci získání PMC je pro žáky 4. tříd tak důležité proto, že Zákon o provozu na pozemních komunikacích (§ 58 odst.2 zák.361/2000 Sb) umožňuje dětem od věku 10 let jízdu na kole v silničním provozu už bez doprovodu starší osoby.

3/ Nabízíme i (nesystematickou) dopravní výchovu pro žáky ve školních družinách (každý pracovní den 13-15hod). Pro ostatní (speciální školy aj.) je návštěva centra po dohodě.

Žáci MŠ, ZŠ a ŠD, jejichž zřizovatelem je SMOL mají vše zdarma, žáci ostatních škol platí (s výjimkou účastníků kurzu PMC) za pronájem kol 25 Kč/hod a žáka.

Slovo koordinátora Ing. Jan Řihošek:

Během sezóny řeším několikrát za den stejnou situaci. Pracovník školy XY si vybere v kalendáři akcí volný termín a pošle mi ho mailem. Než stačím mail otevřít, telefonuje několik dalších škol. Protože čtou naše instrukce, objednají své žáky telefonicky a často tyto, pro školu XY původně volné termíny, OBSADÍ. Protože pracovník XY na sebe zpravidla neuvede v podpisu telefon, musím mu pak odepsat mailem, že termíny jsou bohužel již obsazené. Pracovník školy XY si tedy vybere v kalendáři akcí další (v tu chvíli) skutečně volný termín… Než ten mail stačím otevřít… a tak dál.

Výuková kapacita CENTRA SEMAFOR je zhruba poloviční, než je zájem ze strany škol.


sdílet sdílet sdílet sdílet