Dopravní soutěž mladých cyklistů 2019

Pro školy

CENTRUM SEMAFOR pořádá každoročně oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC). Z tohoto kola postupuje z každé věkové kategorie vítězné družstvo do okresního kola. Dále pak vítězové, přes krajské a celostátní kolo, postupují až do mezinárodního klání na evropské úrovni. DSMC, pořádaná pod patronací BESIPu, si klade za cíl podněcovat zájem žáků o dopravní výchovu a pravidla chování v silničním provozu vůbec a v konečném důsledku ke snižovat počet dopravních nehod a to nejen dětských. Více o soutěži v příloze, kde jsou propozice a přihláška do oblastního kola v Olomouci pro r.2019.

26. dubna 2019, Josef Línek

sdílet sdílet sdílet