Naší nejčastěji se opakující zkušeností je, že nejlepším instruktorem dopravní výchovy dítěte je jeho vlastní rodič.

Je to proto, že vlastní rodič (prarodič) má největší zájem na tom, aby se jeho ratolesti na silnici nic nestalo…a tedy se mu věnuje nejen při návštěvě cetnra, ale pokračuje pak se získanými pedagogickými zkušenostmi i individuelně, mimo centrum. Tato (rodičovská) výchova je navíc velmi efektivní, protože je soustavná a intenzivní (jeden instruktor+jeden žák).

Z toho důvodu se zaměřujeme, vedle standardních forem dopravní výchovy také na akce pro veřejnost, kde naší cílovou skupinou jsou právě rodiče s dětmi. To se nám vcelku velmi úspěšně daří a naše akce se staly již velmi populárními a těší se velkému zájmu.


sdílet sdílet sdílet sdílet