Informace pro pedagogy:

  • Pro žáky MŠ (předškoláci 5-6let) a žáky 1. tříd ZŠ nabízíme výuku dopravní výchovy v prostorách škol, na mobilním dopravním hřišti  – MDH (podrobnosti ZDE). Výuku můžete objednávat i v termínech, kdy máme podle našeho kalendáře akcí v plánu tzv. Nultou lekci teorie – NLT – pro žáky 4.tříd ZŠ, viz níže. NLT zajišťuje jiný tým našich pracovníků, než MDH.
  • Žáci 4. tříd mohou absolvovat kurz dopravní výchovy dle metodického plánu Ministerstva dopravy ČR, určený k získání „Průkazu mladého cyklisty“ (PMC).

Tento kurz obnáší celkem 5 hodin teorie a 5 hodin praxe v jarní nebo podzimní části provozu centra, vč. závěrečného testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušky z praktické jízdy za přítomnosti zástupců Městské policie Olomouc. To jsou tedy celkem 2 lekce – 2 pracovní dny v době 8:00-12:15. Prosíme vedení škol, resp. pedagogy, doprovázející žáky na kurz, o dodržení těchto časů. Obě návštěvy jsou zdarma, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy.

Dále jsme, v období listopad – březen, zavedli ke kurzu PMC ještě jednodenní lekci bezpečného chování v dopravě (8-12hod), tzv. „nultou lekci teorie“ (NLT). Tato  „zimní“ lekce je pro žáky přínosem. A to nejen s ohledem na zlepšení didaktické vybavenosti naší učebny, např. resuscitační figurínou, autosedačkou či interaktivní tabulí, s níž máme při zvyšování efektivity výuky výborné zkušenosti, ale zejména kvůli rozšíření látky o důležitá témata (pravidla pro bezpečný pohyb chodců, pohyb na cyklostezkách, chování při přepravě či první pomoc v dopravě), která se nám do „letních“ dvou lekcí už nevejdou.
V případě, že žáci absolvují všechny tři lekce, začíná se zimní návštěvou tzv. nulté lekce, následně na jaře nebo podzim příštího šk. roku přijdou žáci na 1.a 2. lekce, kde je kladen důraz na praktickou výuku jízdy po dopravním hřišti. Absolvování zimní nulté lekce není podmínkou účasti v 1. a 2. lekci PMC, pouze pro žáky vytváří lepší předpoklady k úspěšnému završení celého kurzu a také rozšiřuje a prohlubuje jejich znalostí v problematice bezpečnosti silniční dopravy.

Absolvování dopravní výchovy v rámci získání PMC je pro žáky 4. tříd tak důležité proto, že Zákon o provozu na pozemních komunikacích (§ 58 odst.2 zák.361/2000 Sb.) umožňuje dětem od věku 10 let jízdu na kole v silničním provozu bez doprovodu starší osoby.

  • Nabízíme i dopravní výchovu pro žáky ve školních družinách (každý pracovní den 13-14hod.)
    Při dopravní výchově ŠD dostanou žáci základní poučení před rozdělením vozidel, následně se při jízdě očekává aktivní spolupráce pedagogů školy.
    Po dohodě je možná návštěva centra i žáky jiných školních tříd než čtvrtých (speciální školy, 2. stupeň, střední školy aj.)

Žáci MŠ, ZŠ a ŠD těch škol, jejichž zřizovatelem je SMOL mají vše zdarma, žáci ostatních škol platí (s výjimkou účastníků kurzu PMC) pronájem kol 50 Kč/ žák.

OBJEDNÁVÁNÍ K VÝUCE DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Výuková kapacita CENTRA SEMAFOR nemůže uspokojit poptávku všech škol a školních tříd. Přednost mají tedy vždy žáci 4. tříd. Objednávejte se ideálně telefonicky (603 197 707) nebo osobně při návštěvě dopravního hřiště na další období. V kalendáři akcí orientačně vidíte volné termíny.
Při komunikaci přes email počítejte s tím, že Vámi vybraný termín můžeme obsadit dříve, než si email přečteme.

JAKÝ JE IDEÁLNÍ SCÉNÁŘ PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU ŽÁKŮ?

V mateřské škole žáčci absolvují dopravní výchovu na mobilním dopravním hřišti ve vaší škole, v jarním či podzimním období navštíví dopravní hřiště. V první třídě lze výuku na mobilním hřišti opakovat.
V průběhu 1. a 2. třídy navštíví dopravní hřiště s družinou. Ve 3. nebo 4. třídě absolvují tzv. nultou lekci a ve 4., případně 5. třídě splní kurz vedený na základě metodiky Ministerstva dopravy ČR.


sdílet sdílet sdílet