Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí a mládeže při pohybu na silnici. Z hlediska prevence dopravních nehod, tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí – účastníků silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec.


sdílet sdílet sdílet