Mobilní hřiště opět v provozu

Novinky, Pro školy

Tak svatý Martin nám sníh sice nepřivezl, ale jinak je letošní podzim, co se  týká venkovních teplot „v plném proudu“. Na provoz venkovního hřiště můžeme tedy my i školáci, až do jara, směle zapomenout. Naštěstí je tu ale naše specialita – mobilní dopravní hřiště (=MDH-neplést s MHD :-)). Jeho „účinky“ zakoušejí předškoláci či žáci 1. a 2. ročníku ZŠ v našem podání už třetím rokem a nutno dodat, že zkušenosti s tímto typem dopravní výchovy jsou jen dobré. Za hlavní výhodu považujeme to, že (oproti klasické výuce jízdou na kole) není pozornost dětí rozptylována ovládáním vozidla a mohou se tak soustředit jen na dodržování pravidel, respektive pokynů vyučujících. Dalším plusem je samozřejmě i to, že výuka probíhá celou zimu pod střechou a není tedy závislá na rozmarech počasí.

Abychom tedy naplno využili naši výukovou kapacitu v průběhu zimních měsíců Li-Bř, vyzýváme ty školy, které se ještě do našeho programu dopravní výchovy s MDH nepřihlásili, aby tak kdykoliv učinili telefonicky u koordinátora CENTRA SEMAFOR, kterým je .

13. listopadu 2017, Josef Línek

sdílet sdílet sdílet