Semafor v Rubikonu

Novinky, Pro děti, Pro rodiny

aneb Pohádka o splašené koloběžce

Hravé odpoledne pro děti ve věku 5-7 let s prvky dopravní výchovy.

V So  22.2.2020, 14:00–17:00, proběhne v umělecko-vzdělávacím centru Art Rubikon pilotní projekt nové formy dopravní výchovy pro předškoláky.

Instruktoři CENTRA SEMAFOR instalují předem mobilní dopravní hřiště. Vlastní výuka začíná motivační pohádkou. Děti mají barevné vestičky, ve kterých plní role auta, semaforu, kola, dopravní značky, hasiče, chodce, apod. Děti po kobercích znázorňujících silnice a křižovatky nejezdí, ale pouze chodí, což jim dovolí plně se soustředit na dodržování instrukcí a pravidel. Rodiče mohou pasivně přihlížet nebo využít přilehlé kavárny Art Kafe, do výuky nezasahují.

Tento způsob dopravní výchovy se, vedle dopravní výchovy v rodině, ukazuje být velmi efektivní formou výuky. Děti se aktivně zapojují a samy se hlásí o role účastníků silničního provozu. Více o mobilním dopravním hřišti zde.

  1. Skupina 14:00-15:30 (14:40-14:50 přestávka)
  2. Skupina 15:30-17:00 (16:10-16:20 přestávka)

 Účast nejméně 10, nejvíce 20 dětí v jedné skupině, registrace předem na www.artrubikon.com, uzávěrka přihlášek 17.2. Místo konání – Art Rubikon, Dobnerova 24a, Olomouc.

 

23. ledna 2020, Jan Říhošek

sdílet sdílet sdílet