Podmínky :

  • Při nájmu inventáře se sepisuje zápis o nájmu (smlouva), nutný je vždy jeden doklad totožnosti nájemce (OP, ŘP, cestovní pas).
  • Nájemce je povinen dodržovat provozní řád Centra Semafor vyvěšený na viditelném místě a pokyny obsluhy.

Ceník půjčovného v areálu centra / pricelist inside the area of the centrum

  • dětské kolo a kolobka / kid bike or kickbike do 24″ a kolobka do 16″   30 Kč/ hod.
  • dospělá koloběžka / adults kickbike  nad 16″, 30 Kč/ hod., k Vašemu dítěti na káře zdarma/  free to your childe on the car
  • malá kára „A“/ small pedal car „A“   30 Kč/ 30 min.
  • velká kára „B“/ big pedal car „B“   60 Kč/ 30 min.
  • přídavná sedačka na káru „B“/ additional childe seat to big pedal car „B  zdarma/  free
  • přilba (do 18 let povinná)/ helmet (up to 18yrs obligated)   zdarma/  free

 

 

sdílet sdílet sdílet