Kromě dětí zaměřujeme pozornost na dopravní výchovu – osvětu – i dalších věkových kategorií a skupin účastníků silničního provozu, z nichž každá má svoje specifika. Jde například o cyklisty, VŠ studenty, seniory, rodiny s dětmi ap. Důvodem je nejen to, že naše paměť je děravá a spoustu pravidel časem zapomeneme, ale čas od času dochází také k dost podstatným legislativním změnám, se kterými je nanejvýš užitečné veřejnost seznamovat.


sdílet sdílet sdílet