Kurzy dopravní výchovy nejen seniorů od října

Pro rodiny, Pro seniory

Oblíbené kurzy dopravní výchovy seniorů začínají letos už počátkem října. Letos jsme kurzy obohatili především o nový videomateriál, tzn. více instruktážních filmů a videoukázek. Zaměříme se také v daleko větší míře na zásady bezpečného chování všech kategorii účastníků silničního provozu a více prostoru budeme věnovat i tomu, jak se bezpečně pohybovat po Olomouci.

Všechny typy kurzů se konají od 14. října 2019 až do 18. března 2020 s výjimkou vánočních svátků.

Kurz pro seniory neřidiče – chodce Ne! Smrti na silnici

(pondělí) – Informace o stavu dnešní dopravy z hlediska chodců. Oprášení základních zásad chování v silničním provozu a seznámení s novými ustanoveními novely zákona 361/2000Sb, týkajících se chodců. Ukázky řešení dopravních situací v praxi na dopravním hřišti. Krátký film o možných problémech seniorů v silničním provozu, aneb co se vám dnes na silnici může klidně stát. Více informací zde…

Kurz určený cyklistům (nejen seniorům) Na kole bezpečně

(úterý) – Informace o stavu dnešní dopravy z hlediska cyklistů a oprášení základních zásad chování v silničním provozu týkajících se cyklistů. Kurz je zaměřen i na problematiku elektrokol a jízdy na nich, především kvůli vyššímu počtu úrazů v poslední době. Více informací zde…

Kurz pro seniory řidiče „Rozvážně a bezpečně – NÁVRAT KE KOŘENŮM“

(také pro všechny aktivní řidiče bez ohledu na věk)

(středa) – Informace o stavu dnešní dopravy z pohledu řidiče seniora. Oprášení základních zásad chování v silničním provozu a seznámení s novými ustanoveními zákonů souvisejících se silničním provozem, které vešly v platnost od 1.10.2018. Krátký, dobrovolný minitest z pravidel silničního provozu. Přednáška, film a ukázky dopravních situací v olomouckých ulicích. Více informací zde…

 

Všechny kurzy se konají v učebně Centra Semafor u plaveckého stadionu zpravidla od 14 do 16 hodin.

Po dohodě mohou kurzy proběhnout i v jiném čase, ale i na jiném místě, v klubu či domově seniorů, nebo v jiných zařízeních sociálních služeb.

 

Přihlášky telefonicky: Mgr. Josef Línek.

 

30. října 2019, Josef Línek

sdílet sdílet sdílet